O spolku

Petici za klima zorganizoval spolek Česko za klima, z. s., autorem textu petice je Jakub Zamouřil.

Spolek založili v roce 2019 Jakub Zamouřil, Jiří Jirák a Alexandra Ljadova za účelem propagace Petice za klima a pořádání osvětových koncertů “Hudba za klima”.

Kontakt

Sledujte petici na FB: facebook.com/peticezaklima
Sledujte spolek Česko za klima na FB: facebook.com/ceskozaklima
Dotazy a podněty ohledně petice zasílejte na adresu info@peticezaklima.cz