Petiční výzva

Vyzýváme premiéra ČR, ministry životního prostředí, zemědělství, financí, dopravy, průmyslu a obchodu, Poslaneckou sněmovnu ČR a Senát ČR, aby se zasadili o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny.

Českou republiku v současnosti zasahují tyto rozsáhlé problémy:

My, občané ČR, jsme připraveni z veřejných financí zaplatit rozsáhlé investice, jejichž cílem bude boj s těmito problémy. Nechceme se jen přizpůsobovat – žádáme Vás, abyste podnikli kroky proti příčinám těchto problémů. Proto Vás vyzýváme k vykonání následujících konkrétních opatření:

  1. Přijetí závazku přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050. Tento přechod je dle studií technicky i ekonomicky možný a díky investicím do nových technologií podpoří českou ekonomiku.
  2. Přepracování Politiky ochrany klimatu v České republice, Státní energetické koncepce a dalších strategických dokumentů tak, aby přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050 reflektovaly.
  3. Přijetí opatření proti erozi půdy (tzv. protierozní vyhlášky) a jejich uvedení v platnost do konce roku 2020. Cílem těchto opatření je finančně motivovat a přimět zemědělce k šetrnému využívání zemědělské půdy.
  4. Vytvoření pracovní skupiny pro obnovu české krajiny a tvorbu krajinné politiky. Skupina by byla složena ze zástupců zemědělců, lesníků a odborných organizací a vycházela by ze studií provedených vládní komisí Sucho, Platformou pro krajinu a dalšími organizacemi. Jejím cílem by bylo vytvořit podrobný plán obnovy české krajiny (se zaměřením na celoplošnou zádrž vody v krajině), navrhnout projekty v konkrétních lokalitách a zajistit jejich financování a dokončení.
  5. Uzavření uhelných elektráren Prunéřov I, Mělník II (1 blok) a Mělník III do roku 2020 (jak je nyní plánováno), elektrárny Počerady do roku 2024 (ponechání v majetku ČEZ a neprodlužování její životnosti) a elektráren Ledvice II a III, Tisová II, Tušimice II, Chvaletice, Ledvice IV, Vřesová, Opatovice a Dětmarovice do roku 2030. Dle provedené studie je možné všechny tyto elektrárny postupně odstavit (současně s rozvojem alternativních zdrojů energie) bez ohrožení české energetické soběstačnosti.
  6. Vytvoření přehledných webových stránek, které budou informovat českou veřejnost o aktuálním denním stavu emisí v ČR s přehledem největších zdrojů skleníkových plynů a dalších toxických látek a částic. Druhým účelem stránek by bylo informovat veřejnost o podniknutých krocích v řešení jmenovaných problémů a aktuální stav plnění přijatých závazků.

Více informací o změně klimatu včetně dalších odkazů na vědeckou literaturu naleznete na stránce peticezaklima.cz/proc

Nejbližší podpisové místo najdete na: peticezaklima.cz/jak-podepsat